Anzhen Hospital >>> Beijing, China

As Jin Mei Duo Ji sleeps, Qiu Ying ponders the day ahead.

Back

Next

 

photography + design by troy paff c 2004